Servicii ecologice de achizitii deseuri PVC

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prelucrăm datele pe care ni le puneţi la dispoziţie în mod prietenos şi cu bună-voinţă.

Prin urmare, va informam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare “Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.
Hidroplasto SRL , se aliniaza prevederilor Regulamentului si va informeaza asupra a cateva aspecte importante.
1. Prelucrarea datelor

Newsletterele informative prin intermediul website-ului
În cazul în care aţi optat, prin intermediul website-ului www.hidroplasto.ro, să vă înscrieţi adresa de e-mail pentru a primi newslettere informative despre produsele si ofertele Hidroplasto, vă asigurăm că nu vom folosi adresa dvs în alte scopuri decât cel mai sus amintit.
De asemenea, în orice moment puteți să vă dezabonați de la primirea newletter-ului, prin click pe link-ul “Dezabonare”, din partea de jos a newsletter-ului.

2. Drepturile dumneavoastra
2.1 Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
2.2. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
2.3. Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment a datelor dumneavoastra, exceptand atunci cand este in scopul indeplinirii unui scop legal.
2.4. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.
2.5. Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) sau la limitarea prelucrarii inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem sau sa modificam modul in va care utilizam datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
Participanții beneficiază de drepturile mai sus menționate și de orice alte drepturi conferite de Regulament sau alte acte normative aplicabile și pot să își exercite aceste drepturi prin transmiterea unei cereri scrise la adresa: MUN. BOTOSANI, STR. BUCOVINA, NR.14, SC.E, ET.4, AP.19, jud. BOTOSANI, Hidroplasto SRL

3. Perioada de stocare a datelor
Daca nu vă exprimati dreptul la a fi uitat, datele dumneavoastra sunt stocate pe perioada indeplinirii scopului pentru care au fost colectate si pentru a indeplini obligatiile legale aferente, si nu vor fi transferate catre terti fara acordul dumneavoastra exprimat expres.